Partagez

Ti souri-w se laklète douvanjou
Ki rele chalbare dèyè chagren mwen
Se ti chante rosiyòl nan jaden lanmou
Se siwo kann pou dousi akasan mwen

Ti souri-w se son klòch lanjelis
Ki rasanble tyovi-m anba tonèl bonè
Se Tim-tim, bwa sèch, bouki ak Malis
Pou wete tristès tankou yon kout zèklè

Ti souri-w se alali ki rive nan men mwa
Se tout ti vis , pye kout pran douvan
Kote Bondye kalonnen bèlte ak lespwa
Pou fè-m depale kou blanmannan

Ti souri-w se angrè nan jaden lanmou
Se zwazo nan syèl k-ap penpennen
Se yon bon pen rale ak rapadou
Se lakansyèl k-ap bwè dlo nan syèl mwen

Ti souri-w se pi bèl kreyati ke-m janm wè
Se sous enspirasyon pou tout bèl pwezi
Se remèd pou kè kontan ke mwen bwè
Se desen ki kouwone bote lanati…

Ti souri-w se peny lasirèn kouri kite
Se bonèt lakansyèl ke m dekouvri
Se yon prèv ke Adelina te egziste
Se lèn, lè ti kè-m frèt pou-l kouvri…

Ti souri-w se kout fwèt taye bizango
S’on kout loray, rèl kay makorèl
S’on kout tafya kaselezo
Ti souri-w cheri, s’on konn ki fè-l!

GRK
23/10/2016, 3:54 AmVeuillez noter :

Envoi...
Total :
5 sur 8 votes